• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Teorie komunikowania masowego
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Przygotowanie policjantów do udzielania pierwszej pomocy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przewaga we współczesnych operacjach : "PRZEWAGA"
Brak okładki
O edukacji obronnej : studia i materiały
Brak okładki
Czynniki stresogenne w działalności służbowej oficerów realizujących zadania w ramach operacji pokojowych
Brak okładki
Charakterystyka zadań wojsk lądowych w kontekście zmian w taktyce : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.2.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Autonomous systems and the law
Brak okładki
From the Euromaidan to the hybrid war in the Donbass : an analysis of the ukraine crisis and the determinants of russian foreign policy
Brak okładki
Cyber security risk management : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
Brak okładki
Intelligence : the hybrid war
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Rozpoznanie techniczne i ewakuacja techniki wojskowej w narzutowym polu minowym materiały z sympozjum
Brak okładki
Zasady użycia artylerii w obronie wybrzeża morskiego
Brak okładki
Ogólne zasady i właściwości zabezpieczenia inżynieryjnego natarcia dywizji
Brak okładki
Kierunki i możliwości doskonalenia systemu wykrywania skażeń na terytorium kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Właściwości zabezpieczenia inżynieryjnego forsowania przeszkód wodnych przez pułk i dywizję w natarciu : wykład
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store