• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wielkie zatrzymanie : co się stało z ludźmi?
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Miasta województwa podlaskiego
Podstawy zarządzania procesami
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja międzyludzka
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Brak okładki
Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Sicherheitspolitische Kommunikation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
System przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce wobec istniejących zagrożeń : rozprawa doktorska
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs z zakresu współpracy ekspertów wojskowych z mediami : (kod 8101056) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wykorzystanie budowli i obiektów infrastruktury w działaniach bojowych. Cz. 1
Leksykon wojskowej angielskiej terminologii logistycznej
Brak okładki
Współczesna Polska strategia militarna (wojskowa) : tezy wykładu
Brak okładki
Aspekty logistyczne obrony przeciwchemicznej w procesie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania wojsk
Brak okładki
Polowy system zaopatrywania w wodę wojsk : materiały z sympozjum naukowego
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Brak okładki
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
Cybercrime : key issues and debates
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
Cyber operations and international law
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Instrukcja o działaniu pododdziału punktu wyposażenia nr
Brak okładki
Zastosowanie informatyki w systemie kierowania działalnością naukową w Akademii Sztabu Generalnego WP : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Informatyczny system kierowania pracą badawczą w Akademii Sztabu Generalnego WP - NAUKA. Cz. 2,
Brak okładki
Dokumentacja badań dwustronnych ćwiczeń taktycznych z wojskami "pomorska jesień" prowadzonych w dniach : (ćwiczenie "B")
Brak okładki
Armijny system obezwładniania radioelektronicznego środków i systemów dowodzenia przeciwnika : program symulacyjny i wydruki z EMC : rozprawa habilitacyjna