• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Album szkiców taktycznych : batalion (kompania, pluton) zmechanizowany : skrypt
Współczesne śmigłowce bojowe
Cybersecurity law
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
ORP Błyskawica : wierny okręt = ORP Błyskawica : the loyal warship
 
Akademia Sztuki Wojennej
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
2020 cyber security and cyber law guide
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Big data analytics for cyber-physical systems
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
 
Biblioteka StratCom
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
Strategic narratives, public opinion and war : winning domestic support for the Afghan War
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału gospodarczo-obronnego w polityce i strategii bezpieczeństwa
Brak okładki
Podstawy sztuki wojennej
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Opracowanie procedur zbierania, przechowywania oraz archiwizacji efektów badań projektów innowacyjnych z wykorzystaniem platformy środowiska informatycznego bazującego na przepływach informacji w ramach beneficjentów projektu
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu powiatu i województwa (gminy) w czasie prowadzenia operacji pożarowej. [Vol.] 2-3.4
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Możliwości i sposoby doskonalenia minowania manewrowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Metoda i treść pracy dowódcy i sztabu korpusu OPK podczas wypracowywania decyzji do działań bojowych" : skrypt
Brak okładki
Organizacja obrony przeciwlotniczej 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej Armii Radzieckiej (16.4 - 8.5.1945 r.)" : (materiały do seminarium)
Brak okładki
Układy i wzory meldunków i dokumentów bojowych dywizji lotnictwa szturmowo-rozpoznawczego (DLSzR) (7-DLSzR)
Brak okładki
Szkice literackie
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store