• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
People operations : automate HR, design a great employee experience, and unleash your workforce
Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, Komorowski, "Afera marszałkowska", Tusk
Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych w dokumentach
Łączność w pododdziale ogólnowojskowym
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze Dolnego Śląska wynikające z imigracji z Ukrainy w latach 2010-2018
 
Akademia Sztuki Wojennej
Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Polemologia i irenologia w badaniach problemów wojny i pokoju
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Brak okładki
Opracowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego nt : "System łączności dywizji w natarciu" : ćwiczenie metodyczne nr 240/Łącz
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Bomba informacyjna
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Brak okładki
Cyber security incident response : a complete guide : practical tools for self-assessment
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 2
Cybercrime and information technology : theory and practice: the computer network infostructure and computer security, cybersecurity laws, internet of things (IoT), and mobile devices
 
Biblioteka StratCom
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Kwestionariusz ankiety do jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie 4 w ramach pracy badawczej pod tytułem
Brak okładki
Obliczanie możliwości bojowych lotnictwa : wykorzystanie i obsługa programu SuperCalc 2 : poradnik
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne w systemie logistycznym sił powietrznych
Brak okładki
Możliwości działań wojsk w warunkach skażeń przemysłowych
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na przykładzie województwa podlaskiego : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady organizacji i wykonania przebazowania oddziałów i związków taktycznych lotnictwa operacyjnego : (skrypt)
Brak okładki
Zamykanie techniczne przegrupowania pułku : skrypt
Brak okładki
Zabezpieczenie tyłowe pz /pcz/ podczas działań bojowych w górach : skrypt
Brak okładki
Wykorzystanie dymów w operacji zaczepnej armii do osłony wojsk przed bronią o wysokiej celności : [rozprawa doktorska]
Brak okładki
Organizacja, sposoby i metody dowodzenia lotnictwem radzieckim w latach 1941-1945
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store