• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki : studia i szkice z teorii i praktyki
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : standarty oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Uroczystość zakończenia studiów w AON 17.07.2001 ; Obchody święta WP [Wojska Polskiego] w AON 14.08.2001 ; Uroczystość przyznania nagród rektorskich w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską 21.11.2001 ; XII Otwarte Mistrzostwa AON na Orientację 24.05.2001 ; Uroczystości z okazji 83 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 8.11.2001 ; Uroczystość nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk humanistyczych 21.12.2001 ; Inauguracja roku akademickiego 2001
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w NATO : skrypt wykładu
Brak okładki
Zadania Straży Miejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne : praca licencjacka
Brak okładki
Obrona terytorialna w realizacji zadań państwa gospodarza : pk. "Gospodarz". Cz. 1,
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Transdisciplinary perspectives on risk management and cyber intelligence
Autonomous systems and the law
Brak okładki
Intelligence : the hybrid war
2020 cyber security and cyber law guide
Brak okładki
Cyber security resilience : a complete guide : practical tools for self-assessment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady organizacji łączności w związkach taktycznych i oddziałach sił lądowych USA : (skrypt)
Brak okładki
Ćwiczenie praktyczne I-352/III Tył. Lot. : metodyka analizy zadania, oceny sytuacji i opracowania propozycji tyłowego zabezpieczenia dywizji lotniczej : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Problem rozwoju artyleryjskich środków wsparcia ogniowego wojsk lądowych : [konsultacja pisemna]
Brak okładki
Właściwości bojowych działań przeciwdywersyjnych"
Brak okładki
Organizacja gromadzenia zapasów doraźnych amunicji na stanowiskach ogniowych artylerii armii dla wykonania artyleryjskiego przygotowania i wsparcia ataku : skrypt
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store