• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
deviant security practices of cyber crime
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
E-kultura : model i analiza kultury organizacji wirtualnych
Communication, technology and society
Detecting fake news on social media
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Model systemu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych i sztabowych Wojsk Lądowych : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II. 2.6.2.0
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Socjologia wojny
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Taktyczne operacje sił powietrznych. Cz. 2
Brak okładki
Obiektywne i subiektywne uwarunkowania skuteczności oddziaływania psychologicznego w walce : studium teoretyczne
Brak okładki
Rynek usług kurierskich w Polsce : analiza i ocena : praca magisterska
Brak okładki
Metodologia wyłaniania kompetencji systemu bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Infrastruktura transportowa w Polsce a możliwości jej rozwoju na przykładzie województwa podkarpackiego : praca magisterska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Routledge handbook of war, law and technology
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
Brak okładki
Cyber risk quantification : the Ultimate Step-By-Step Guide : practical tools for self assessment
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Techniczne środki łączności wojsk lotniczych i OPK : skrypt. Część 1,
Brak okładki
Referat do zajęć dla kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej z dziedziny usprawniania dowodzenia i zarządzania przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej na temat: Przegląd współczesnych metod optymalizacji decyzji
Brak okładki
Vademecum z zakresu obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych
Brak okładki
Zasady inżynieryjnego zabezpieczenia obrony pułku zmechanizowanego : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Studia nad opracowaniem nowych metod pozoracji, maskowania i rozpoznania w oparciu o projekty J.W.T.T. : kryptonim: "Magnolia" : sprawozdanie z realizacji prac w roku 1973
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store