• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, Komorowski, "Afera marszałkowska", Tusk
Sytuacja polityczno-społeczna a bezpieczeństwo wewnętrzne Syrii
Kronika Wojska Polskiego 2021
Bezpieczeństwo personalne w sytuacjach trudnych
Od września do października : kampania polska 1939
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Obrót bronią i technologiami militarnymi w świetle prawa międzynarodowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Wielka czwórka = four : ukryte DNA : Amazon, Apple, Facebook i Google
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Bomba informacyjna
Brak okładki
Industrial network security : securing critical infrastructure networks for smart grid, scada, and other industrial control systems
 
Biblioteka StratCom
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Komunikacja w zarządzaniu projektami
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Bazowe węzły łączności komponentu wojsk lądowych w mobilnej infrastrukturze teleinformatycznej środowiska sieciocentrycznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wyższe szkolnictwo w systemie edukacji narodowej : seminarium naukowe, AON, czerwiec 1991 r. [dokument audiowizualny]
Brak okładki
Zabezpieczenie logistyczne wojsk na obszarze kraju
Brak okładki
Moduł generowania meldunków MPP w systemie symulacyjnym JTLS : Message Processor Program (MPP)
Brak okładki
Zwalczanie przestępczości gospodarczej popełnianej na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : załącznik nr 1 do rozprawy doktorskiej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 126 : zabezpieczenie tyłowe pułku w działaniach bojowych : ćwiczenie dowódczo-sztabowe w SOD WWL : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Doświadczenia i wnioski z wojny w Korei (1950-1953) : skrypt
Brak okładki
Tezy do sympozjum naukowego na temat: "Walka lotnictwa i wojsk lądowych o lokalne panowanie (przewagę) w powietrzu"
Brak okładki
Przegrupowanie wojsk armii : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe 206 D/Art. : "Natarcie DZ z przełamaniem silnej obrony nieprzyjaciela" : (opracowanie metodyczne)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store