• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podręcznik żołnierza
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo sieci
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0
Kryteria oceny wariantów działań bojowych komponentu powietrznego : rozprawa doktorska
Wojskowe węzły teleinformatyczne w systemie obronnym państwa
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
Brak okładki
Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu gminy Ciechanowiec : praca magisterska
Brak okładki
Podstawy analizy i inżynierii systemów. T. 2,
Brak okładki
Wybrane problemy technologii kształcenia w wyższym szkolnictwie wojskowym
Brak okładki
Strategia rozwoju Akademii Obrony Narodowej do roku 2010. T. 2,
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
Brak okładki
Information technology & the law
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Transdisciplinary perspectives on risk management and cyber intelligence
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Organizacja i zasady działania oddziału zabezpieczenia medycznego armii oraz zmiany w jednostkach służby zdrowia : skrypt
Brak okładki
Praca sztabu dywizji (pułku) w natarciu : (skrypt)
Brak okładki
Przegląd bibliograficzny A.S.G [luty]
Brak okładki
Kampania wrześniowa 1939 r. a Prusy Wschodnie
Brak okładki
Zasady użycia środków zapalających w walce : (projekt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store