• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego : w trzy dekady po upadku dwubiegunowego układu świata
Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży na przykładzie akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 2
Kronika Wojska Polskiego 2021
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania sieciocentrycznego stanowiska dowodzenia w operacji : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.1.0
Brak okładki
Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0
Budowanie zespołów w pododdziałach brygady wojsk lądowych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
Cybersecurity for executives in the age of cloud
big black book of electronic surveillance
Brak okładki
ISO-IEC 27000 : a complete guide : practical tools for self-assessment
Final Report 2020
 
Biblioteka StratCom
Mediacje : teoria i praktyka
Facebook : a miało być tak pięknie
Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rzecznik prasowy Policji : etyka, prawo, praktyka
Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Współczesne koncepcje walki informacyjnej
Brak okładki
Sieci teleinformatyczne stanowisk dowodzenia szczebla taktycznego wojsk lądowych : materiały z sympozjum naukowego Zakładu Systemów Łączności i Informatyki 19.10.2005 r
Brak okładki
Aspiracje kierownicze studentów Akademii Obrony Narodowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Nauki o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, ich główne problemy i relacje z pokrewnymi obszarami badań naukowych : II.20.1.0
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
trzelanie z podwójnie sprzężonych armat ZSU-57-2" : (skrypt)
Brak okładki
Materiały i dokumenty do historii Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Zespół 1, Część 1,
Brak okładki
Wojna elektroniczna (według poglądów NATO) : podręcznik
Brak okładki
Materiały z XIV Konferencji Partyjnej Akademii Sztabu Generalnego (14 marzec 1973)
Brak okładki
Dowodzenie wojskami armii w operacji : podręcznik. Cz. 3/1, A,
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store