• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Postrzeganie islamu w perspektywie bezpieczeństwa narodowego Polski
Cybersecurity risk management : mastering the fundamentals using the NIST cybersecurity framework
Przygotowanie komponentu lądowego do udziału w operacjach poza granicami kraju w latach 1953-2012
Wszystko dla narodu, wszystko przez lud : ksiądz Stanisław Stojałkowski w walce o chrześcijańską i narodową tożsamość ludu polskiego pod austryjackim zaborem
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101059 : forma kursu: stacjonarne, okres kursu: 2017/6 miesięcy
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
Brak okładki
Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.10.1.0
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach
Routledge handbook of war, law and technology
Counterterrorism and cybersecurity : total information awareness
Brak okładki
Policing cybercrime and cyberterror / Thomas J. Holt, George W. Burruss, Adam M. Bossler
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) [Dokument elektroniczny]. T. 3 [Model symulacyjny administracji rządowej województwa lubuskiego. Model symulacyjny organizacji i działania Państwowej Straży Pożarnej]
Brak okładki
Inauguracja roku akademickiego 1995-1996 w Akademii Obrony Narodowej, Rembertów 28.09.1995 r. : film
Brak okładki
Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII-XX stulecia
Brak okładki
Bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach ekspedycyjnych : materiały dla studentów i uczestników kursów specjalnościowych w AON
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(18)
Brak okładki
Rażenie celu powietrznego przy strzelaniu naziemnych środków obrony przeciwlotniczej : (skrypt)
Brak okładki
Taktyka walki lotnictwa operacyjnego : [praca naukowa]. Część 2
Brak okładki
Ważniejsze problemy osłony przegrupowujących się wojsk operacyjnych przez korpus obrony powietrznej kraju
Brak okładki
Pierwiastki charakteru narodowego : szkic z psychologji i kultury pierwotnej Słowian centralnych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store