• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Discrete data analysis with R : visualization and modeling techniques for categorical and count data
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Społeczeństwo sieci
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, które podbiją internet
Communication, technology and society
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System opieki nad weteranami w wybranych państwach : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.5.1.0
Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Koncepcja zwiększenia poziomu wykorzystania potencjału gospodarki narodowej na rzecz logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Brak okładki
Dokumentacja serwera intranetowego "Nauka" Akademii Obrony Narodowej : stan na wrzesień 1998 r
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska / Grzegorz Koń ; pod kier. nauk. Andrzeja Polaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Brak okładki
Kompendium łączności : materiał dla studentów grup zintegrowanych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Artificial intelligence and legal analytics : new tools for law practice in the digital age
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
Brak okładki
Cyber security intelligence and analytics. Set 1
Brak okładki
Privacy in a cyber age : policy and practice
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Bank informacji z ćwiczeń : dowódczo-sztabowe, dwuszczeblowe ćwiczenie ze środkami łączności w terenie p.k. "SEWER-79" na temat: Organizacja i kierowanie działaniami bojowymi KA w celu odparcia przeważających sił nieprzyjaciela i przejście do natarcia we współdziałaniu z siłami marynarki wojennej w warunkach użycia BMR w toku natarcia : (ćwiczenie w NAL NRD)
Brak okładki
Pułk zakłóceń radiolokacji w działaniach bojowych : skrypt
Brak okładki
Teoretyczne podstawy strzelania artylerii przeciwlotniczej : (skrypt)
Brak okładki
Modelowanie operacji wojsk lądowych /MODEL-2/ : projekt koncepcyjny
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 3(34)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store