• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Teorie komunikowania masowego
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
O zmianie zachowań komunikacyjnych : konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej
Program nauczania kursu doskonalącego : standarty oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.12.1.0
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Współczesne koncepcje i filozofie zarządzania na przedsiębiorstwa produkcyjnego : praca magisterska
Brak okładki
Użycie artylerii w natarciu związku taktycznego : (wykład)
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2). T. 3
Brak okładki
Transformacja wojska od instytucji do organizacji w nowych uwarunkowaniach : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 28 maja 2002 roku. Tom 1
Brak okładki
Przywództwo w dowodzeniu wojskami : ("OFICER")
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Brak okładki
Cyber security management : a governance, risk and compliance framework
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 103/G : natarcie pułku czołgów z forsowaniem przeszkody wodnej : opracowanie metodyczne. Część 1
Brak okładki
Sprawozdanie z pracy zespołu naukowego KTT [Katedry Taktyki Tyłów] tematu "ROZWÓJ"
Brak okładki
Organizacja współdziałania w operacji zaczepnej armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zastosowanie metody analizy sieciowej "Pert" w rozwijaniu węzłów łączności na szczeblu taktycznym i operacyjnym
Brak okładki
Zastosowanie bojowe pułku śmigłowców szturmowych : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store