• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
deviant security practices of cyber crime
Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036
Miasta województwa podlaskiego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Człowiek, informacja, społeczeństwo
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Brak okładki
Teoria i praktyka masowego komunikowania
Kłopoty z niedźwiedziem : Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od XIX do XXI wieku
 
Akademia Sztuki Wojennej
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
Brak okładki
Koncepcja przygotowania zawodowego obsady organów dowodzenia do funkcjonowania na stanowiskach dowodzenia w uwarunkowaniach sieciocentrycznych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.3.0
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Automatyzacja procesu dowodzenia w przyszłych działaniach operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : kod pracy: III.3.3. : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Zarządzanie przestrzenią powietrzną wojsk lądowych : materiały z sympozjum naukowego, [Warszawa, 27 kwietnia 2000 r.]
Brak okładki
O potrzebie zmiany paradygmatu w nauce o organizacji i zarządzaniu oraz teorii bezpieczeństwa w świetle współczesnych wymogów edukacyjnych : (wykład)
Brak okładki
Asymetria konfliktów zbrojnych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Protection of information and the right to privacy : a new equilibrium?
Cybersecurity risk management : mastering the fundamentals using the NIST cybersecurity framework
Brak okładki
Research methods for cyber security
Brak okładki
Great Bear at war : the Russian and Soviet Army, 1917-present
Brak okładki
The regulation of cyberspace : control in the online environment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczno-tyłowe oddziałów lotnictwa wojsk lądowych : skrypt
Brak okładki
Plan koordynacyjny rozwiązania problemu badawczego "MONOLIT-O"
Brak okładki
Założenia tła operacyjno-strategicznego do ćwiczeń prowadzonych na północnym i centralnym kierunkach strategicznych zachodniego tdw
Brak okładki
Wyniki uzyskane przez jednostki w czasie inspekcji i kontroli, jako odzwierciedlenie efektywności kształcenia kadr dowódczo-sztabowych : [temat] nr 23/74 : dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : [opracowanie naukowo-badawcze]
Brak okładki
Organizacja, zasady użycia oraz taktyka działań amerykańskiego i brytyjskiego lotnictwa strategicznego na obiekty obszaru krajowego : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store