• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Miasta województwa podlaskiego
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Fighting disinformation online : building the database of web tools
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System opieki nad weteranami w wybranych państwach : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.5.1.0
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne
Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów
Logistyka wielonarodowa w procesie zabezpieczenia logistycznego kontyngentów wojskowych SZ RP uczestniczących w operacjach reagowania kryzysowego NATO
Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zmiana struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP w latach 1990-2015 : II.2.23.2.0 : [praca naukowo-badawcza]
Brak okładki
Dowodzenie i łączność
Brak okładki
Problemy obronności : wykład z ekonomiki obrony, Warszawa, 20.04.1993 r. : film dokumentalny
Brak okładki
Komputerowe wspomaganie planowania i organizacji pokonywania przeszkód wodnych w działaniach bojowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ochrona przed środkami promieniotwórczymi i promieniowaniem przenikliwym : materiał do studiowania
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Technology and the intelligence community : challenges and advancves for the 21st century / Margaret E. Kosal editor
Brak okładki
Cyber threat : the rise of information geopolitics in U.S. national security
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka
Brak okładki
ultimate GDPR practitioner guide : demystifying privacy & data protection
Brak okładki
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie dywizją (pułkiem) w działaniach bojowych : podręcznik. Cz. 5,
Brak okładki
Możliwości i zasady wykorzystania technicznych środków łączności pułku /pz, pcz/ w działaniach bojowych : podręcznik
Brak okładki
Zbiór wzorów dokumentów bojowych sztabów lotnictwa operacyjnego. Część 1,
Brak okładki
Ogólne zasady zaopatrzenia wojsk lotniczych : (skrypt)
Brak okładki
Organizacja i wyposażenie pododdziałów łączności szczebla taktycznego : (pułk - dywizja)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store