• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni wojskowej
Współczesne śmigłowce bojowe
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego : studia przypadków
Determinanty motywacji młodzieży do służby wojskowej
ORP Błyskawica : wierny okręt = ORP Błyskawica : the loyal warship
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101059 : forma kursu: stacjonarne, okres kursu: 2017/6 miesięcy
Brak okładki
Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie operacji : (kod 9101019) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Liability for crimes involving artificial intelligence systems
Brak okładki
Public international law of cyberspace
Brak okładki
Technology and the law on the use of force : new security challenges in the twenty first century
 
Biblioteka StratCom
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Dialog als kommunikative Strategie : Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen am Beispiel der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation
world information war : western resilience, campaigning, and cognitive effects
Teorie komunikowania masowego
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Konflikty społeczno-militarne XXI wieku : strategiczne środowisko bezpieczeństwa do roku 2030. Cz. 1
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu kolejowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na wybranych stanowiskach pracy : praca licencjacka
Brak okładki
Zagrożenia militarne bezpieczeństwa Polski : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Metodyka działania Zespołów Zarządzania Kryzysowego w wybranych sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Teoria dowodzenia. Cz. 2
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Węzłowe problemy działań w wojnie lokalnej w Wietnamie (23.09.1945 r. - 27.07.1954 r.) : skrypt
Brak okładki
Przegląd bibliograficzny A.S.G [marzec]
Brak okładki
Program pobytu delegacji Uniwersytetu Obrony Narodowej USA w Akademii Sztabu Generalnego WP = The program of the visit of the US National Defense University delegation in the paf General Straff Academy
Brak okładki
Taktyka lotnictwa myśliwskiego : podręcznik. Cz. 2,
Brak okładki
Praca uzupełniająca słuchaczy III kursu Katedry Lotnictwa Wsparcia na temat: "Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez dlm" : (w oparciu o ćwiczenie na mapach na ten sam temat nr 324 i 325)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store