• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów drugiego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego w procesie kształtowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie : teoria i praktyka
Brak okładki
Bezzałogowe aparaty latające we współczesnych konfliktach : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Polskie Kontyngenty Wojskowe w procesie stabilizowania sytuacji pokonfliktowej na Bałkanach w świetle doświadczeń z Kosowa : praca doktorska
Brak okładki
Łączność w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym na obszarze kraju : materiały z konferencji Zakładu Systemów Łączności i Informatyki 13.10.2004 r
Brak okładki
Charakterystyka stresorów występujących wsród personelu Sił Zbrojnych RP : praca licencjacka
Brak okładki
System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]. T. 4
Brak okładki
3 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego we Francji 1939-1940. Cz. 2
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Gewährleistung der IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen : am Beispiel der Pflichten des IT-Sicherheitsgesetzes und der RL (EU) 2016/1148
Brak okładki
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
Brak okładki
Journal of law and cyber warfare. Volume 4,
Brak okładki
Cyberspace threat landscape : overview, response authorities, and capabilities
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doskonalenie systemu zabezpieczenia wojsk armii w amunicję w pierwszej operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ogólne zasady planowania i zabezpieczania materiałowo-technicznych potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych. (Część 1)
Brak okładki
Zbiór zadań dydaktycznych na rok szkolny 1966/67 : dla słuchaczy: I Kursu Wojsk Lądowych, III Kursu Wojsk Lądowych, IV Kursu WRiA, Kursu Operacyjnego, WKDO Kwatermistrzostwa
Brak okładki
Operacyjne przygotowanie wysp i cieśnin duńskich oraz Półwyspu Jutlandzkiego do działań wojennych : (skrypt)
Brak okładki
Zbiór wybranych opracowań naukowo-badawczych dotyczących tematu "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" (WSPND)