• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Polscy wynalazcy
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
Biblioteka StratCom
big black book of electronic surveillance
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: ekonomika obronności, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Aspekty strukturalne i funkcjonalne systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Walka elektroniczna Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 3-3.5. Cz. 1
Brak okładki
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski : praca magisterska
Brak okładki
Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Telecommunications law and regulation
Cyber risks insurance : law and practice
fifth domain : defending our country, our companies, and ourselves in the age of cyber threats
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Struktura organizacyjna, zadania i możliwości tyłów pz /pcz/ : skrypt
Brak okładki
Zasady użycia i działania bojowe dywizji desantowej : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Efektywność nauki własnej słuchaczy ASG WP : (wyniki badań)
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 1(73) : załączniki
Brak okładki
Metody opracowania opisów i monografii geograficznych zawierających problematykę dostępności terenu : studium obronne : rozprawa habilitacyjna
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store