• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Procesy decyzyjne w systemach i sieciach logistycznych
Działanie baterii artylerii
Militaria pomorskie : zbiór studiów. T. 16
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Strategia funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information Security and Cyber Laws
Research handbook on remote warfare
Brak okładki
GDPR : how to achieve and maintain compliance
Brak okładki
Western strategic options in hybrid wars : the strategic room for manoeuvre in the 21st century
Brak okładki
Cyberethics : morality and law in cyberspace
 
Biblioteka StratCom
Zasady kultu wyobraźni : dyskurs, narracja, kontekst
Strefy cyberwojny
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Standaryzacja w siłach zbrojnych Sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO : rozprawa doktorska
Brak okładki
Działanie sztabu związku taktycznego (oddziału) podczas przygotowania obrony bez styczności z przeciwnikiem : materiał studyjny
Brak okładki
Funkcjonowanie mobilnych jednostek logistycznych szczebla operacyjnego wojsk lądowych w operacjach. Cz. 1
Brak okładki
Słowacja : charakterystyka wojskowo-geograficzna
Brak okładki
Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935-1939
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Pojęcia i normy taktyczne i operacyjne obowiązujące w roku akademickim 1985/86 : skrypt wykładu
Brak okładki
Podstawy taktyki lotnictwa myśliwskiego obrony powietrznej kraju
Brak okładki
Obrona dywizji i pułku : (wykład)
Brak okładki
Taktyka lotnictwa myśliwsko-bombowego (myśliwsko-szturmowego) : podręcznik. Część 1,
Brak okładki
Właściwości zabezpieczenia tyłowego oddziałów i pododdziałów artylerii (PZ i DZ)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store