• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Architektura informacji : badania i praktyka
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Detecting fake news on social media
Władza komunikacji
Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
O zmianie zachowań komunikacyjnych : konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju : praca naukowo-badawcza : Nr II.2.25.1.0
Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Brak okładki
Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Łączność korpusu zmechanizowanego w operacji obronnej i zaczepnej : materiał studyjny
Brak okładki
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Brak okładki
Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów dowództwa brygady : rozprawa doktorska
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
fifth domain : defending our country, our companies, and ourselves in the age of cyber threats
big black book of electronic surveillance
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
Brak okładki
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
Brak okładki
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Planowanie kombinowanej operacji desantowej metodą sieciową : kombinowana operacja desantowa : (przykład taktyczno-teoretyczny)
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe (epizodyczne) nr 344/III KLO : "działania bojowe DLSzR w operacji obronnej armii" : zajęcia nr 2, 4, 9, 24 : opracowanie metodyczne (poprawione)
Brak okładki
Wojewódzkie i powiatowe sztaby wojskowe : organizacja i zadania w zakresie prac mobilizacyjnych
Brak okładki
Doskonalenie systemu dowodzenia pułku rakiet przeciwlotniczych pod kątem zwiększenia sprawności i efektywności kierowania ogniem : rozprawa doktorska
Brak okładki
Metody określania taktyczno-nawigacyjnych rubieży związanych z przechwyceniem środków napadu powietrznego