• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Słowo w relacjach społecznych
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Business across cultures : effective communication strategies
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs dla kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych : (kod 8101022) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Szkolenie w oddziale. Cz. 1
Brak okładki
Kierunki przebudowy i modernizacji oraz szkolenia Sił Zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w latach 2001-2006 : skrypt wykładu
Brak okładki
Zbiór kluczowych prezentacji przedstawionych podczas 72. Posiedzenia Grupy Roboczej NATO ds. Szkolenia Indywidualnego i Rozwoju Edukacyjnego, Wiedeń, Austria, 22-26 września 2008 r. : (NATO Training Group Working Group on Indyvidual Training and Education Developments - NTG WG IT&ED)
Brak okładki
Brak okładki
Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity and Law. Nr 1(1)/2019
Brak okładki
Cyber-security and information warfare
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
Cyber operations and international law
Brak okładki
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
astosowanie wybranych metod badań operacyjnych do rozwiązywania niektórych zadań zabezpieczenia tyłowego działań bojowych lotnictwa korpusu OPK" : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wniosek na konkurs ogłoszony przez Komisję Główną Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Inicjatyw i Nowatorstwa pod hasłem: "Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkolnictwa wojskowego - czynnikiem określającym wysoki stopień rozwoju ideowego, zawodowego oraz intelektualno-kulturalnego kadry" : temet wniosku: "Opracowanie i realizacja koncepcji operacyjno-użytkowej i technicznej budowy zespołu ćwiczebnych stanowisk dowodzenia do szkolenia słuchaczy Wydziału Wojsk Lotniczych i OPK ASG WP" : hasło wniosku: "RADAR"
Brak okładki
Wzory dokumentów gotowości bojowej wojsk : (oddział, ZT, okręg wojskowy)
Brak okładki
System doradztwa naukowego w Siłach Zbrojnych PRL
Brak okładki
Prowadzenie działań bojowych przez Armię Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie w rejonach zurbanizowanych w latach 1944-1945 : załączniki do rozprawy doktorskiej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store