• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane obszary bezpieczeństwa
Procesy decyzyjne w systemach i sieciach logistycznych
Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych w dokumentach
General Kukliński : the lonely mission
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego i taktycznego wojsk : (kod 8101116) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Strategia funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Aspekty strukturalne i funkcjonalne systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.2.1.0
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Research on the rule of law of China's cybersecurity : China's rule of law in cybersecurity over the past 40 years
Brak okładki
Technocrime, policing, and surveillance
Brak okładki
From the Euromaidan to the hybrid war in the Donbass : an analysis of the ukraine crisis and the determinants of russian foreign policy
Final Report 2020
Ewolucja hejterskiej mowy nienawiści w cyberbullying jako rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży i małoletnich użytkowników Internetu
 
Biblioteka StratCom
Business across cultures : effective communication strategies
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice, komunikaty naukowe
Facebook : a miało być tak pięknie
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ekonomia. Cz. 2
Brak okładki
Historia myśli wojskowej. Cz. 2
Brak okładki
Organizacja łączności w operacjach pokojowych : "Sygnał"
Brak okładki
Struktury organizacyjne oraz wyposażenie pododdziałów i oddziałów łączności wojsk lądowych : (dla celów szkoleniowych w AON) : skrypt
Brak okładki
Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII-XX stulecia
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zasady, organizacja i prowadzenie natarcia przez oddziały i związki taktyczne
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(47)
Brak okładki
System modelowania walki zbrojnej "MODEL-1" : komputerowa mapa współczynników "ŚRODOWISKO"
Brak okładki
Zwalczanie i pokonywanie obrony nieprzyjaciela, szczególnie jej przeciwpancernych sił i środków w warunkach działań bez użycia broni masowego rażenia : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Prognoza rozwoju dyscypliny naukowej "Wojska Rakietowe i Artyleria " na lata 1991-2015 : "PROGNOZA-4" : (etap programowy)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store