• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Komunikacja w kryzysie
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberkolonializm
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie oficerów wychowawczych : (kod 9101018) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa [Dokument elektroniczny]. T. 1-2
Brak okładki
Użycie lotnictwa w działaniach Straży Granicznej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w logistyce : praca magisterska
Brak okładki
Uwarunkowania handlu internetowego w Polsce : praca magisterska
Brak okładki
System zabezpieczenia logistycznego komponentu wojsk lądowych w przyszłych operacjach : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
responsibility to protect in international law : an emerging paradigm shift
Brak okładki
Cyber crime and cyber terrorism
Brak okładki
Cyber security : threats and responses for government and business
Bliski Wschód : od Edenu do cyberzagrożeń
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Analiza i ocena systemu zabezpieczenia materiałowego i obsługi jednostek LWP w okresie pierwszego etapu jego rozbudowy oraz działań bojowych (22.7-31.12.1944 r.) : (rozprawa doktorska) : załączniki
Brak okładki
Zwalczanie broni pancernej nieprzyjaciela przez wojska rakietowe i artylerię w operacji obronnej armii : materiał na sympozjum
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 107 : natarcie pułku zmechanizowanego : (opracowanie metodyczne). Część 1
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 304/III KWL : "operacja zaczepna armii po przegrupowaniu wojsk na dużą odległość" : [(opracowanie metodyczne)]. Cz.2
Brak okładki
Teoria efektywności systemów kierowania : rozprawa habilitacyjna. T. 1,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store