• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane
Mediacje : teoria i praktyka
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenie SW: 38C01 : (GO: transportu i ruchu wojsk) : (kod 9101016) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w operacjach wojskowych poza granicami państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa
Brak okładki
Modernizacja krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w aspekcie sprawności reagowania na zagrożenia promieniotwórcze, biologiczne i chemiczne : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rola przeglądu bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski w pierwszej połowie XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna : aspekt cywilny : skrypt
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Privacy, security and forensics in the internet of Things (IoT)
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
Brak okładki
Cyber security
Cyber crime : law and practice
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Krótka charakterystyka lotnisk i lotniskowe zabezpieczenie manewru lotniczego
Brak okładki
Ocena sytuacji po uderzeniach BMR na dywizję w natarciu : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Kierowanie zabezpieczeniem tyłowym wojsk armii ogólnowojskowej w zintegrowanym systemie tyłów : (rozprawa habilitacyjna)
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 306/III KWL : "operacja zaczepna armii po przegrupowaniu wojsk na dużą odległość" : (opracowanie metodyczne). Cz. 2
Brak okładki
Zasady zabezpieczenia tyłowego wojsk w działaniach bojowych: skrypt wykładu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store