• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Wojna i pokój
Komunikacja strategiczna i public affairs
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : rozprawa doktorska
Militarne obszary komunikacji strategicznej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.7.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101059 : forma kursu: stacjonarne, okres kursu: 2017/6 miesięcy
Brak okładki
Zabezpieczenie medyczne działań pododdziałów Policji na terytorium kraju w latach 2010-2015 : rozprawa doktorska
Modelowanie działań bojowych w systemie symulacyjnym JTLS. T. 2
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Decyzja w zarządzaniu : podejmowanie decyzji w zarządzaniu, teoria gier w podejmowaniu decyzji : (wykłady)
Brak okładki
Wyzwania dla Sił Zbrojnych RP w perspektywie ratyfikacji Konwencji Ottawskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Analiza procesów edukacji z wykorzystaniem Internetu
Brak okładki
Wsparcie ogniowe w natarciu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów dowództwa brygady : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security resilience : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Hybrid practices : art in collaboration with science and technology in the long 1960s
Brak okładki
Intelligence : the hybrid war
Brak okładki
Cyberespace et terrorisme
Cyber crime, security and digital intelligence
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Prognozowanie skażeń promieniotwórczych w rejonach wybuchów jądrowych "BŁAWAT-1"
Brak okładki
Rozpoznanie radioelektroniczne szczebla taktycznego wojsk lądowych : podręcznik
Brak okładki
Ogólne zasady działań pododdziałów w opóźnianiu, przy wyjściu z walki i w wycofaniu : [materiały na IV Konferencję Naukową ASG]. [Część 11]
Brak okładki
Wykaz prac naukowych wykonanych w Instytucie Dowodzenia w latach 1965 - 1967
Brak okładki
Obliczanie wskaźników skuteczności strzelania artylerii przeciwlotniczej : (skrypt)