• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Polscy wynalazcy
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Teorie komunikowania masowego
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Człowiek, informacja, społeczeństwo
Alone together : why we expect more from technology and less from each other
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kursu podyplomowego obrony cywilnej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wspomaganie komputerowe ćwiczeń dowódczo-sztabowych wojsk obrony przeciwlotniczej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane metody heurystyczne i ich przydatność w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia : praca zbiorowa
Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system
Brak okładki
Siły zbrojne w operacji innej niż wojna
Brak okładki
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego : materiał studyjny opracowany przez uczestników II roku studiów doktoranckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w roku akademickim 2011/2012
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Deep learning applications for cyber security
Brak okładki
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Brak okładki
Cyber defence and situational awareness
Cybersecurity and privacy in cyber-physical systems
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Podstawy taktyki lotnictwa myśliwsko-szturmowego i myśliwsko-bombowego
Brak okładki
Praca dowódcy i sztabu wojsk rakietowych i artylerii armii w operacji zaczepnej : (materiały do studiowania)
Brak okładki
iektóre zagadnienia obrony przeciwpancernej" : (materiały do studiowania na prawach rękopisu)
Brak okładki
Ogólna charakterystyka państwowych - krajowych radiofonicznych i telewizyjnych stacji nadawczych oraz możliwości ich wykorzystania w systemie obrony terytorium kraju" : (materiał pomocniczy do studiowania)
Brak okładki
Zwalczanie artylerii nieprzyjaciela w operacji zaczepnej