• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Miasta województwa podlaskiego
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : Zarządzanie w sztabach wojskowych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016 / 2017
Brak okładki
Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.10.1.0
Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 1
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
Półwysep Krymski- strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wybrane koncepcje wojny i pokoju w dziejach myśli filozoficznej. Cz. 2
Brak okładki
Aneks do programu jednolitych studiów magisterskich : kierunek - ekonomia, specjalność - logistyka, okres studiów 2004/2005 - 2008/2009 (semestr III-X)
Brak okładki
Ekonomiczne podstawy systemu obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : rozprawa doktorska
Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej : analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Obchody Święta Wojska Polskiego w AON, 12.08.1999... połączone z awansami na wyższe stopnie wojskowe [dokument audiowizualny]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
Cyber security : analytics, technology and automation
Brak okładki
Cybersecurity in the European Union : resilience and adaptability in governance policy
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Aneks do ćwiczenia głównego nr 204/G : organizacja i kierowanie systemem w obronie DZ : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Ocena możliwości i potrzeb ogniowych artylerii wojsk rakietowych i lotnictwa w operacji zaczepnej armii w warunkach zagrożenia i użycia BMAR : IGNIS. Część 1
Brak okładki
II Konferencja Naukowo-Teoretyczna Akademii Sztabu Generalnego : referat - nr 3 : natarcie korpusu armijnego na zawczasu przygotowaną obronę nieprzyjaciela w warunkach obustronnego stosowania broni atomowej i chemicznej : (niektóre zagadnienia)
Brak okładki
Analiza porównawcza tyłów taktycznych LWP [ludowego Wojska Polskiego] i Bundeswehry : (na przykładzie dywizji zmechanizowanej) : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przygotowanie i utrzymanie systemu dróg pułku i dywizji w natarciu : (rozprawa doktorska)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store