• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Promocja bezpieczeństwa i obronności : wybór zagadnień
Polskie interesy narodowe
Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego : studia i materiały : praca zbiorowa. Cz. 2
General Kukliński : the lonely mission
Parysów : dzieje miejscowości
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Program nauczania kursu doskonalącego : działania informacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101114)
Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Operacja niemieckich wojsk desantowych na Krecie w maju 1941 r. : (przedruk artykułu M. Grygucia)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Brak okładki
Assessmentoof the Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace
Brak okładki
Cyber-security and information warfare
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Malicious bots : an inside look into the cyber-criminal underground of the internet
 
Biblioteka StratCom
Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach reagowania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska
Brak okładki
Lotnictwo wojsk lądowych w działaniach powietrznomanewrowych : studium operacyjne
Brak okładki
Dywizja i pułk w obronie : wykład
Brak okładki
Teoretyczne podstawy wsparcia ogniowego wojsk w działaniach bojowych
Brak okładki
Wizyta oficerów PSOS [Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego] w Akademii Teologii Katolickiej : film dokumentalny
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zastosowanie podczerwieni pasywnej w rozpoznaniu prowadzonym na korzyść wojsk rakietowych i artylerii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 110/G : "obrona pułku" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Prognoza rozwoju dydaktyki wojskowej : (część programowa)
Brak okładki
Zaskoczenie we współczesnej wojnie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zabezpieczenie chemiczne stacji i przewozów kolejowych : [skrypt wykładu]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store