• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Discrete data analysis with R : visualization and modeling techniques for categorical and count data
Wspomnienia ocalonego : Wołyń 1941-1944
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Słowo w relacjach społecznych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Budowanie wiarygodności sojuszniczej przez Siły Zbrojne RP w ramach NATO : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego i taktycznego wojsk : (kod 8101116) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wartości moralne jako determinanty działania funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej w systemie obronno-ochronnym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Konflikty społeczno-militarne XXI wieku : strategiczne środowisko bezpieczeństwa do roku 2030. Cz. 1
Brak okładki
Koordynacja działań i współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną w realizacji zadań zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wojska lądowe w systemie obronnym kraju "Armia". Cz. 4,
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Deviance in social media and social cyber forensics : uncovering hidden relations using open source information (OSINF)
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
Brak okładki
Universal jurisdiction in international criminal law : the debate and the battle for hegemony
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Cyber laws of the United Arab Emirates
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Projekt koncepcyjny symulacyjnego modelu walki wojsk lądowych MODEL-3
Brak okładki
Organizacja łączności podczas przegrupowania wojsk armii w rejon wyjściowy do działań w początkowym okresie wojny : (załączniki do rozprawy doktorskiej)
Brak okładki
Sprawozdanie z działalności Komitetu Uczelnianego PZPR na okres od 9.XII.1964 r. do 20.I.1967 r
Brak okładki
Czynniki kształtujące działania partyzanckie na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej : skrypt
Brak okładki
Walka radioelektroniczna według poglądów zachodnich - ocena zagrożenia radioelektronicznego : konspekt wykładu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store