• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Wojna i pokój
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Wykłady z komunikacji społecznej
Biuletyn. 3/2021
Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, które podbiją internet
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie operacji : (kod 9101019) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 3, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.7.3.0
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola Francji w kształtowaniu europejskiej autonomii strategicznej : streszczenie rozprawy habilitacyjnej
Brak okładki
Natarcie związku taktycznego (oddziału) w wymiarze powietrzno-lądowym oraz koncepcja użycia sił szybkiego reagowania
Brak okładki
Brak okładki
Gminny system bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji powodziowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 1). T. 1
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2012. Nr 4 (89)/2012
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : law and practice
Brak okładki
ISO IEC 27001 : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present
Cyber security : an introduction for non-technical managers
National cyber security division : practical tools for self-assessment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Podstawowe problemy organizacji zabezpieczenia technicznego (czołgowego i samochodowego) ruchliwości wojsk operacyjnych w początkowym okresie wojny, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów i związków taktycznych zmechanizowanych i pancernych : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Dowodzenie a znawstwo zagadnień cybernetycznych
Brak okładki
Praca uzupełniająca słuchaczy III kursu Katedry Lotnictwa Wsparcia na temat: "Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez dlm" : (w oparciu o ćwiczenie na mapach na ten sam temat nr 324 i 325)
Brak okładki
Wykaz prac dyplomowych ASG WP na tematy tyłowe
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 2(60) : wybrane problemy organizacyjne i taktyczno-operacyjne wojsk OPK
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store