• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
deviant security practices of cyber crime
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
Cyberkolonializm
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Radiofonia w III Rzeszy : studium ideowego zniewolenia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : kierunek: turystyka historyczno-militarna : forma studiów: niestacjonarne, KOD: 1101150, okres studiów: 2015/2016
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Brak okładki
Operacja niemieckich wojsk desantowych na Krecie w maju 1941 r. : (przedruk artykułu M. Grygucia)
Brak okładki
Program nauczania : studia podyplomowe : bezpieczeństwo narodowe : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ocena realizacji procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie internetowym : praca magisterska
Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011) : operacja Odyssey Dawn i Unified Protector
Brak okładki
Przygotowanie żołnierzy do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie 12 DZ : rozprawa doktorska
Brak okładki
Koncepcja zwiększenia poziomu wykorzystania potencjału gospodarki narodowej na rzecz logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Counterterrorism and cybersecurity : total information awareness
Brak okładki
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present
Brak okładki
Data protection in the Internet
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Cyber laws of the United Arab Emirates
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Rola broni pancernej w nowoczesnej walce : [wykład wygłoszony przez Gł. Inspektora Broni Pancernej W.P. generała brygady Mierzycana w Akademii Sztabu Generalnego w dniu 2. XII.1947 r.]
Brak okładki
Wpływ broni neutronowej na możliwości i sposoby działania wojsk
Brak okładki
Podstawowe parametry taktyczno-techniczne sprzętu występującego na wyposażeniu pz, pcz : rozdział III
Brak okładki
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń radioelektronicznych w systemie wojsk obrony przeciwlotniczej w operacji zaczepnej armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Artyleria w obronie pułku piechoty : wykład : temat nr 120, z. 6
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store