• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
deviant security practices of cyber crime
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Wojna i pokój
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych
Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : załączniki do rozprawy doktorskiej
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony : (kod 9101015) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Album szkiców taktycznych
Brak okładki
Program kształcenia : Studia Podyplomowe Wojskowej Służby Zagranicznej : kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Dyplomacja współczesna, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania operacyjne : (wybrane artykuły z wojskowych czasopism zagranicznych)
Brak okładki
Regulamin Komitetu Naukowego Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej : załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 16.04.2012 r
Brak okładki
Wpływ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój infrastruktury kolejowej w województwie mazowieckim (na przykładzie modernizacji linii kolekowej E75 Rail Baltica) : praca magisterska
Brak okładki
Wybrane koncepcje wojny i pokoju w dziejach myśli filozoficznej. Cz. 2
Brak okładki
Podmioty nadzoru środowiskowego a bezpieczeństwo w zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Data protection in the Internet
Research on the rule of law of China's cybersecurity : China's rule of law in cybersecurity over the past 40 years
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Brak okładki
Cybersecurity and Law. Nr 1(1)/2019
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Natarcie dywizji i pułku : wykład
Brak okładki
ateriałowe i lotniskowo-techniczne zabezpieczenie oddziału lotniczego OPK" : (skrypt)
Brak okładki
System szkolenia wojskowego w oddziale : skrypt
Brak okładki
System dowodzenia obroną przeciwlotniczą wojsk operacyjnych z punktu widzenia automatyzacji : wymogi i kryteria oceny systemu : załączniki
Brak okładki
Brygada i dywizja sił lądowych głównych państw NATO w natarciu i obronie : wykład