• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Research on the rule of law of China's cybersecurity : China's rule of law in cybersecurity over the past 40 years
Twarze wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946-1955)
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Aleuty 1942-1943
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kursu dowódców oddziałów (równorzędnych) : (kod 8101067) w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs instruktorów systemu HMS Jaśmin poziomu V - intensywny : (kod 8101151) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Propozycje zmian i uzupełnienia do projektu Regulamin Służby Sztabów w Polu
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Western strategic options in hybrid wars : the strategic room for manoeuvre in the 21st century
Brak okładki
Governing new frontiers in the information age : toward cyber peace
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Brak okładki
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
Brak okładki
Technology and the law on the use of force : new security challenges in the twenty first century
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo informacji : wprowadzenie
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Komunikacja międzyludzka
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
 
Akademia Obrony Narodowej
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Brak okładki
Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys w kontekście kierowania organizacjami : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Użycie systemów bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania powietrznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Polska sztuka wojenna w bitwie pod Racławicami 1794
Brak okładki
Ocena sytuacji finansowej firmy OT Logistic na podstawie analizy finansowej : praca magisterska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Doświadczenia i wnioski z ćwiczenia wojsk lotniczych p.k. "ORZEŁ-83"
Brak okładki
Warunki i możliwości wykorzystania i działania środków opl dz (DPanc) w terenie górzystym
Brak okładki
Manewr i okrążenie : studium operacyjno-historyczne : rozprawa habilitacyjna Zał
Brak okładki
Organizacja i ogólne zasady funkcjonowania służby transportowej w amerykańskich siłach lądowych : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 8(15) : (załączniki)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store