• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Polscy wynalazcy
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Od Dzierżyńskiego do Putina : służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Cyberkolonializm
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Wartości i antywartości w tygodnikach opinii : komparatywna analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej
Komunikacja międzyludzka
big black book of electronic surveillance
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie bezpieczeństwem informacji, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach poza granicami kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym
Brak okładki
Ćwiczenie nr 143 : brygada w osłonie operacyjnego rozwinięcia korpusu zmechanizowanego : dokumentacja ćwiczenia
Brak okładki
Skażenia promieniotwórcze środowiska
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2012. Nr 4 (89)/2012
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
IT governance : an international guide to data security and ISO 27001/ISO 27002
Brak okładki
Western strategic options in hybrid wars : the strategic room for manoeuvre in the 21st century
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 2
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Planowanie i organizacja forsowania przeszkód wodnych na szczeblu taktycznym "CIĘCIWA-D1". Część 4,
Brak okładki
Poglądy państw NATO na zasady organizacji i prowadzenia działań zaczepnych przez związki operacyjne i taktyczne
Brak okładki
Kawaleria polska w wojnie obronnej 1939 roku : monografia : rozprawa habilitacyjna. [Część 1]
Brak okładki
Geneza, rozwój oraz kierunki dalszego doskonalenia zabezpieczenia chemicznego walki i operacji : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Organizacja oraz działanie oddziału wydzielonego i taktycznego desantu śmigłowego w natarciu dywizji : wykład
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store