• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
Społeczeństwo sieci
 
Akademia Sztuki Wojennej
Czynniki motywujące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do wykonywania obowiązków służbowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Brak okładki
Regulamin kursów w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: ekonomika obronności, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania specjalne Żandarmerii Wojskowej : rozprawa doktorska
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2016. nr 2(18)/2016
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do Uchwały nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Analiza charakterologiczna menedżera projektów innowacyjnych na potrzeby administracji publicznej, pionu strategicznego - studium tematu
Brak okładki
Promieniowanie jonizujące : aspekty fizyczne i wybrane problemy zagrożeń radiacyjnych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
Brak okładki
ISO IEC 27001 : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyber risk quantification : practical tools for self-assessment
Cybersecurity and Law. Nr 1 (7) 2022
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
naliza i ocena organizacji i pracy tyłów Armii Radzieckiej w pierwszym okresie Wielkiej Wojny Narodowej ZSRR (1941-1942 r.)"
Brak okładki
Ćwiczenie informacyjno-pokazowe : operacja zaczepna frontu w składzie koalicyjnym : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie natarcia przez dywizję zmechanizowaną (DPanc)
Brak okładki
Zastosowanie metody analizy sieciowej PERT do planowania, kierowania i kontroli realizacji materiałowo-technicznego zabezpieczenia osiągania wyższych stanów gotowości bojowej
Brak okładki
Organizacja i praca wydziału uzbrojenia oraz pododdziałów i urządzeń tyłowych służby uzbrojenia w walce DZ (DPanc)" : skrypt wykładu