• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Sztuczna inteligencja 2041 : dziesięć wizji przyszłości
Cybersecurity law
Strach i przywództwo : człowiek : kultura : adiutuizm
Łączność w pododdziale ogólnowojskowym
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
System zaopatrywania polskiego kontyngentu wojskowego w operacji International Security Assistance Force : rozprawa doktorska
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
Kryteria oceny wariantów działań bojowych komponentu powietrznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs dla kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych : (kod 8101022) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym
Brak okładki
future of law and eTechnologies
Brak okładki
Towards a system of European criminal justice : the problem of admissibility of evidence
Detecting fake news on social media
 
Biblioteka StratCom
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
Cyberkolonializm
Biuletyn. [Nr] 1/2022
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Operacje pokojowe : informacje ogólne o wybranych operacjach pokojowych ONZ
Brak okładki
Rola i miejsce Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w systemie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej po 1990 roku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Koncepcja działań połączonych - współczesny wymiar strategii wojskowej : studium : praca zbiorowa : załączniki
Brak okładki
Działania psychologiczno-propagandowe w walce zbrojnej : (historia i terażniejszość)
Brak okładki
Dobór kandydatów do Policji : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Materiały z VI konferencji naukowej poświęconej rozwojowi polskiej sztuki wojennej
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 102 : metody i treść pracy dowódcy i sztabu pułku, szefów rodzajów wojsk i służb w natarciu : opracowanie metodyczne zajęć nr 3, 5,17,20,21,24
Brak okładki
asady, organizacja i prowadzenie obrony przez dywizję zmechanizowaną" : (skrypt)
Brak okładki
Analiza procesów informacyjnych oraz sformułowanie wymagań na utajnioną łączność organów rozpoznania i walki radioelektronicznej
Brak okładki
Podstawowe zasady utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej w siłach zbrojnych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store