• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane obszary bezpieczeństwa
Kolejnictwo polskie w okresie bitwy warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
Przygotowanie komponentu lądowego do udziału w operacjach poza granicami kraju w latach 1953-2012
Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży na przykładzie akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
 
Akademia Sztuki Wojennej
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Opracowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego nt : "System łączności dywizji w natarciu" : ćwiczenie metodyczne nr 240/Łącz
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hybrid practices : art in collaboration with science and technology in the long 1960s
Brak okładki
Deviance in social media and social cyber forensics : uncovering hidden relations using open source information (OSINF)
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Cyber attack, cyber crime, cyber warfare - cyber complacency : is hollywood's blueprint for chaos coming true
Brak okładki
EU criminal law and policy : values, principles and methods
 
Biblioteka StratCom
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Influencer marketing w dobie nowych mediów
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2012. Nr 4/2012
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2010. Nr 2 (79)/2010
Brak okładki
Zakłócanie elektroniczne na szczeblu taktycznym według poglądów amerykańskich
Brak okładki
Przebieg oraz doświadczenia i wnioski z wojny w rejonie Zatoki Perskiej : (praca studyjna)
Brak okładki
Gospodarka obronna Polski : stan obecny i perspektywy : praca zespołowa
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 244/II Kurs. Lotn. : "organizacja działań bojowych przez plmsz na obiekty pola walki" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Radzieckie tyły taktyczne i operacyjne przed wybuchem Wielkiej Wojny Narodowej ZSRR
Brak okładki
Kierunki doskonalenia sprawności bojowej jednostek wojsk ochrony pogranicza w zakresie prowadzenia zaczepnych działań przeciwdywersyjnych : praca doktorska
Brak okładki
Korpus armijny głównych państw NATO w natarciu : (wykład)
Brak okładki
Metoda i treść pracy dowódcy i sztabu korpusu OPK podczas wypracowywania decyzji do działań bojowych" : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store