• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Od radia Marconiego do mediów strumieniowych : rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
Brak okładki
Doskonalenie procesów w siłach zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] II.2.10.3.0
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wojska lądowe w systemie obronnym kraju "Armia". Cz. 6,
Brak okładki
Polityka lotnicza Polski w kontekście bezpieczeństwa transportu lotnictwa cywilnego : praca magisterska
Brak okładki
Dowodzenie w działaniach taktycznych wojsk lądowych
Brak okładki
Program szkolenia Kursu Dowódców Batalionów (KDB) (równorzędnych) : kod - 8101203
Brak okładki
Ekonomiczne podstawy systemu obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Brak okładki
Russian political war : moving beyond the hybrid
Privacy, security and forensics in the internet of Things (IoT)
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Studium Wojskowe Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1949-1973
Brak okładki
Analiza i ocena materiałowo-technicznego i medycznego zabezpieczenia działań zaczepnych 1 AWP w operacji berlińskiej Armii Radzieckiej (16.4 - 8.5.1945 r.) : rozprawa doktorska : (załączniki)
Brak okładki
Automatyzacja działania Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Skażeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zasady identyfikacji wojsk i sprzętu nieprzyjaciela na podstawie oznakowań i symboli : materiał pomocniczy do ćwiczenia nr 200 i 300 SZ
Brak okładki
Instrukcja posługiwania się sformalizowanymi blankietami zarządzeń i meldunków bojowych wojsk rakietowych i artylerii
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store