• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Graficzne zobrazowanie sytuacji taktycznej w dokumentach bojowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni wojskowej
Bezpieczeństwo personalne w sytuacjach trudnych
Łączność w pododdziale ogólnowojskowym
Psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa żołnierzy - uczestników misji poza granicami kraju
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
Brak okładki
Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hegemony and world order : reimagining power in global politics
Cybercrime : key issues and debates
Brak okładki
Cyber security : law and practice
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
 
Biblioteka StratCom
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Efektywna komunikacja w zespole
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona związku taktycznego (oddziału) : materiał studyjny
Brak okładki
Ocena poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Black Red White : praca magisterska
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń. [Vol.] 3-3.5. Cz. 1
Brak okładki
Podróż studyjna Wydziału Wojsk Lądowych AON - 1993 : Polska Północno-Wschodnia : film dokumentalny
Brak okładki
Specyfika działań Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Taktyka lotnictwa myśliwsko-bombowego (myśliwsko-szturmowego) : podręcznik. Część 1,
Brak okładki
Wykorzystanie nadajników zakłócających do obezwładniania radioelektronicznego naziemnych urządzeń radiolokacyjnych wykorzystywanych na szczeblach taktycznych sił zbrojnych państw NATO oraz badanie efyktywności ich użycia metodą symulacji komputerowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Właściwości zabezpieczenia tyłowego oddziałów i pododdziałów artylerii (PZ i DZ)
Brak okładki
Ocena stanu aktualnego i rozwoju Akademii Sztabu Generalnego WP w latach 1986-1990 : załączniki
Brak okładki
Organizacja i prowadenie operacji powietrznej na tdw : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store