• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Podstawy zarządzania procesami
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Mediacje : teoria i praktyka
 
Akademia Sztuki Wojennej
Modern approach to tactical activities
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie kryzysowe : kierunek: zarządzanie kryzysowe, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Wpływ programów prewencyjnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rozkaz operacyjny nr 1 15 DZ
Brak okładki
Jednostka Specjalna Polskiej Policji w międzynarodowych operacjach pokojowych w Kosowie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przygotowanie i prowadzenie działań wojsk obrony terytorialnej w rejonach odpowiedzialności
Brak okładki
Przygotowanie zawodowe absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych do służby w strukturach wielonarodowych oraz misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierowanie obronnością państwa w aspekcie wykorzystania technicznych środków najnowszej generacji : materiały z konferencji naukowej przeprowadzonej w Centrum Konferencyjnym WP w dniach 19-20 grudnia 2001 roku
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Brak okładki
Cambridge handbook of surveillance law
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Brak okładki
Cybersecurity and Law. Nr 1(1)/2019
Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Bezpośredni udział pododdziałów rodzajów wojsk, wojsk specjalnych i służb w zabezpieczeniu inżynieryjnym działań bojowych : (materiały pomocnicze)
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 6(32)
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe (główne) nr 302/G/KPO : "organizacja i prowadzenie operacji zaczepnej armii" : zajęcie nr 18/TWRiA dla KPO : opracowanie metodyczne nr
Brak okładki
Lotnicze zabezpieczenie operacji zaczepnej 1 Frontu Ukraińskiego na Ukrainie Zachodniej i w południowo wschodniej części Polski (13.VII - 30.VIII.1994 r.) : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Manewrowanie samolotów : podręcznik
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store