• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Influencer marketing w dobie nowych mediów
 
Akademia Sztuki Wojennej
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Rocznik 2013. Nr 2(7)/2013
Brak okładki
Przygotowanie kapelanów Wojska Polskiego do realizacji zadań poza granicami kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Sposoby i rodzaje walki zbrojnej w obronie Polski : opracowanie studyjne
Brak okładki
Ryzyko w dowodzeniu, zarządzaniu i inżynierii systemów : metodologia analizy i oceny ryzyka, modele podejmowania decyzji w warunkach niepełnej i niepewnej informacji
Brak okładki
Siły zbrojne jako instrument polityki państwa
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
Brak okładki
Ethics and Policies for Cyber Operations : a NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Initiative
Brak okładki
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
Brak okładki
changing face of warfare in the 21st century
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
ziałania bojowe 2 Armii Pancernej w operacji brzesko-lubelskiej" : (materiały do studiowania radzieckiej sztuki wojennej w Wielkiej Wojnie Narodowej ZSRR)
Brak okładki
Zasady, organizacja, planowanie i kierowanie mobilizacyjnym rozwinięciem wojsk okręgu wojskowego
Brak okładki
Wykorzystanie lotnictwa w morskich i powietrznych operacjach desantowych w okresie drugiej wojny światowej : skrypt
Brak okładki
Sprawozdanie z udziału oficerów Katedry Taktyki Lotnictwa i Katedry Przedmiotów Specjalnych ASG WP w ćwiczeniu p.k. "KROGULEC-90"
Brak okładki
Organizacja i zasady działania służby zdrowia w działaniach bojowych : skrypt
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store