• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Człowiek we współczesnym społeczeństwie : (wybrane problemy)
People operations : automate HR, design a great employee experience, and unleash your workforce
Współczesne śmigłowce bojowe
Człowiek wobec szans i zagrożeń generowanych w wirtualnym świecie
Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu bezpieczeństwa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Integracja planowania zadań inżynieryjnych w ramach modułu inżynieryjnego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.2.4.0
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Brak okładki
Cybersecurity law
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Cybercrime : eine Einführung
 
Biblioteka StratCom
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Komunikowanie w świecie : narzędzia, teorie, unormowania
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Podróż studyjna studentów II roku studiów dyplomowych Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej "Sierpień - 1999" : wnioski i konstatacje z podróży studyjnej po obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2014. Nr 1 (94)/2014
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Wojska lądowe w systemie obronnym kraju "Armia". Cz. 6,
Brak okładki
Funkcjonowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej na przykładzie firmy XYZ : praca magisterska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ogólne zasady, organizacja i prowadzenie natarcia przez pułk zmechanizowany (pcz) : (skrypt)
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(28)
Brak okładki
Koncepcja budowy polowego zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem wojsk rakietowych i artylerii : rozprawa doktorska. Część 2,
Brak okładki
Wykaz czynności zestawu grafów sieciowych, algorytmu "TRANSPOLONIA I"
Brak okładki
Właściwości materiałowego, technicznego i medycznego zabezpieczenia oraz organizacji tyłów dywizji (DZ, DPanc) w działaniach obronnych (przy obustronnym wykorzystaniu broni masowego rażenia) : skrypt wykładu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store