• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
General Kukliński : the lonely mission
Polskie interesy narodowe
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
Wprowadzenie do oceny ryzyka operacyjnego w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa powszechnego
Działanie baterii artylerii
 
Akademia Sztuki Wojennej
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Zabezpieczenie medyczne działań pododdziałów Policji na terytorium kraju w latach 2010-2015 : rozprawa doktorska
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Security and law : legal and ethical aspects of public security, cyber security and critical infrastructure security
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
Brak okładki
BTFM : blue team field manual. Version 1, Rel. 2
2nd International Conference on 5G for Ubiquitous Connectivity 5GU 2018
Brak okładki
Cyberespace et terrorisme
 
Biblioteka StratCom
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Mediacje : teoria i praktyka
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Przygotowanie policjantów do udzielania pierwszej pomocy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Prognozowanie popytu w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej : praca magisterska
Brak okładki
Program nauczania kursu specjalistycznego oficerów sztabowych koordynatorów - KOD-8030012 w ramach systemu doskonalenia zawodowego kadry w Siłach Zbrojnych RP
Brak okładki
Ocena sytuacji finansowej firmy OT Logistic na podstawie analizy finansowej : praca magisterska
Brak okładki
Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Właściwości użycia dywizji powietrznodesantowej w operacji zaczepnej frontu : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 205 : natarcie dywizji zmechanizowanej w pierwszej operacji zaczepnej armii : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Omówienie gry wojennej i I Turnusu Kursu Wyższej Kadry Dowódczej
Brak okładki
Poglądy na wykorzystanie lotnictwa polskiego w latach powojennych (1946-1964 r.) : [skrypt]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store