• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
 
Biblioteka StratCom
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki : studia i szkice z teorii i praktyki
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Brak okładki
Budowanie wiarygodności sojuszniczej przez Siły Zbrojne RP w ramach NATO : praca naukowo-badawcza
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zasady sztuki wojennej w starożytności : skrypt
Brak okładki
Zarządzanie zasobami kadry rezerwy na potrzeby armii profesjonalnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy zasadniczych zmian w systemie obrony przeciwchemicznej po wstąpieniu do NATO
Brak okładki
Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału gospodarczo-obronnego w polityce i strategii bezpieczeństwa
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Handbook of research on cyber law, data protection, and privacy
Cybersecurity law
Brak okładki
Threat mitigation and detection of cyber warfare and terrorism activities
Brak okładki
law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid
Brak okładki
ISO IEC 27001 : practical tools for self-assessment
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Analiza taktyczno-techniczna stosowania dymów maskujących na współczesnym polu walki : (praca zlecona przez WICHiR)
Brak okładki
Plan zabezpieczenia tyłowego działań bojowych 4 Korpusu OPK
Brak okładki
Odbudowa lotnisk operacyjnych uszkodzonych w wyniku działań wojennych : skrypt
Brak okładki
Dzielnica szwarckopów
Brak okładki
Zasady zabezpieczenia tyłowego jednostek wojskowych obrony terytorialnej w czasie wojny : (wykład)