• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Wielkie zatrzymanie : co się stało z ludźmi?
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Fake news : produkt medialny czasów postprawdy
Israel's security networks : a theoretical and comparative perspective
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym : wybrane aspekty zarządzania i finansowania
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
 
Akademia Sztuki Wojennej
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Brak okładki
Potrzeby i możliwości przeprawiania się wojsk lądowych w działaniach taktycznych. (Część 1) : bilans aktualnych potrzeb i możliwości urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw przez przeszkody wodne wojsk lądowych w działaniach wojennych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.8.1.0
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zbiór materiałów z sympozjum "Wykorzystanie stacjonarnej sieci łączności dla potrzeb wojsk w działaniach bojowych na obszarze kraju" : przeprowadzonego w AON w 1990.12.19
Brak okładki
Samoocena pracy studentów Wydziału Wojsk Lądowych z przedmiotu Szkolenie operacyjno-taktyczne wojsk lądowych
Brak okładki
Brak okładki
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2010
Brak okładki
Decyzja w procesie kierowania systemami łączności
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity law
Brak okładki
Hacking the bomb : cyber threats and nuclear weapons
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
Brak okładki
art of hybrid war
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Drugie działo : tablica przeliczonych odległości i kierunków : wariant ugrupowania bojowego baterii : kątem w przód : odstępy między działami 200 m
Brak okładki
Materiały z konferencji dydaktyczno-metodycznej ASG WP podsumowującej rok akademicki 1976/77 i ustalającej zadania w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej na rok akademicki 1977/78 odbytej w dniach 12.07-15.07.1977 r
Brak okładki
Zarys działań i sztuka wojenna Armii Radzieckiej w Wielkiej Wojnie Narodowej ZSRR (1941-1945)
Brak okładki
Podstawowe problemy ognia artylerii w działaniach zaczepnych prowadzonych w warunkach zagrożenia broni masowego rażenia oraz problem gotowości wojsk rakietowych w wypadku przejścia do wojny jądrowej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Zadania wojskowej służby topograficznej w zakresie zabezpieczenia współczesnego pola walki
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store