• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy : jak język i ideologia oswoiły nasze wojny
Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania
Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki
Prawo a media społecznościowe
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : standarty oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek wojsk lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hybrid war : is the u.s. army ready for the face of 21st century warfare?
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
Research handbook on remote warfare
Brak okładki
Cyber security resilience : a complete guide : practical tools for self-assessment
Security and law : legal and ethical aspects of public security, cyber security and critical infrastructure security
 
Biblioteka StratCom
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Sicherheitspolitische Kommunikation
Media w smart city : Berlin i Warszawa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Pomiar potencjału wojenno-ekonomicznego za pomocą mierników syntetycznych
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2011. Nr 2 (83)/2011
Brak okładki
Bezpieczeństwo i Administracja : Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2015. Nr 2(5)/2015
Brak okładki
Systemy walki radioelektronicznej lotnictwa państw NATO : studium taktyczne
Brak okładki
Łączność w działaniach operacyjnych wojsk lądowych
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Obrona pułku piechoty w górach" : (wykład) : temat Nr. 127 zajęcie nr. 1
Brak okładki
Wykaz czynności zestawu grafów sieciowych, algorytmu "TRANSPOLONIA I"
Brak okładki
Praca sztabu dywizji w natarciu : (skrypt wykładu panelowego)
Brak okładki
Organizacja utajniania i bezpieczeństwo wiadomości przekazywanych przez techniczne środki łączności : skrypt
Brak okładki
Zasady organizacji i prowadzenia rozpoznania operacyjnego (na szczeblu armii) : (skrypt)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store