• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Świat informacji
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wojska lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Społeczny wymiar działalności informacyjnej Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.6.0
Brak okładki
Zastosowanie metod ilościowych w procesach dowodzenia i zarządzania : praca naukowo-badawcza : II.2.24.3.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Działania psychologiczno-propagandowe w walce zbrojnej : (historia i terażniejszość)
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Działania wojsk w stanie kryzysu i wojny : sprawozdanie końcowe z jednostronnego, dwuszczeblowego, szkieletowego ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk.: Pierścień 2010
Brak okładki
Procesy informacyjne w rozpoznaniu elektronicznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń. [Vol.] 3-3.2
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
Brak okładki
Cyber war : the nex threat to national security and what to do about it
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Brak okładki
Cybersecurity and privacy in cyber physical systems
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Prognoza rozwoju dyscypliny naukowej "Wojska Rakietowe i Artyleria" na lata 1991-2015 : "PROGNOZA-4" : (etap badawczy)
Brak okładki
Rola i funkcja związków taktycznych (na przykładzie 15 dywizji zmechanizowanej) w przygotowaniu nowoczesnych kadr dowódczo-sztabowych : temat nr 45/74 : dokumentacja do tematu: "Wzorcowy system przygotowania nowoczesnego dowódcy" : opracowanie naukowo-badawcze
Brak okładki
Materiały do egzaminu wstępnego z taktyki wojsk OPK dla kandydatów na studia w Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Walka lotnictwa w procesie kształcenia słuchaczy Akademii Sztabu Generalnego WP : wyniki badań naukowych
Brak okładki
Planowanie i kierowanie działalnością obronną w układzie terytorialnym : skrypt
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store