• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Komunikacja strategiczna i public affairs
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Cyberkolonializm
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
system : who owns the internet, and how it owns us
Facebook : oblicza i dylematy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska oficerów w korpusie osobowym wychowawczym : (kod 9101008) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Elastyczność struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.2.0
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wsparcie inżynieryjne wojsk w okresie prowadzenia operacji : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego : nr tematu badawczego II.2.12.3.0 : [praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.12.3.0]
Brak okładki
Kontrola zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jako realizacja funkcji zarządzania : rozprawa doktorska
Brak okładki
Stacjonarna sieć teleinformatyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2008. Nr 2(71)/2008
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Robotics, AI and the future of law
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 2,
Brak okładki
Cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Wireless - powered backscatter communications for internet of things
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Protokóły obrad i uchwały sekcyj konferencji : I Konferencja Naukowa Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni K. Świerczewskiego (18-23 listopada 1953 r.)
Brak okładki
Dowodzenie dywizją (pułkiem) w działaniach bojowych : podręcznik. Cz. 2,
Brak okładki
Wybrane problemy zabezpieczenia wojsk armii w amunicję w operacji zaczepnej prowadzonej przy użyciu konwencjonalnych środków rażenia z uwzględnieniem zmian w urzutowaniu zapasów
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 106 : natarcie pułku : opracowanie metodyczne zajęć z przedmiotu "Wojska rakietowe i artyleria"
Brak okładki
Quo vadis, Europa? = (Czy Europa się podniesie?)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store