• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : między teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : rozprawa doktorska
Komunikacja w zarządzaniu projektami
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
 
Akademia Sztuki Wojennej
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : [rozprawa doktorska]
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki - profesor doktor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wacław Stankiewicz : ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Użycie artylerii w obronie oddziału
Brak okładki
Zmiany w potencjale militarnym państw NATO w wyniku jego rozszerzenia : personel militarny : (studium analityczne)
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej po uderzeniach jądrowych : skrypt
Brak okładki
Zarządzanie zmianą agencji wykonawczej realizującej zadania na rzecz resortu Obrony Narodowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ocena systemów monitorujących funkcjonowanie floty samochodowej w przedsiębiorstwie : praca magisterska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security standards : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Charakterystyka środków łączności wdrażanych do eksploatacji na szczeblach operacyjnych (R-412 i P-243) : skrypt
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie armijnej operacji zaczepnej
Brak okładki
Zarys przebiegu działań i ogólna charakterystyka sztuki wojennej w Europie Zachodniej i na Bałkanach w latach 1940-1941 : [skrypt]
Brak okładki
Potrzeby i możliwości zaopatrywania wojsk OPL w rakiety i amunicję w operacji : kryptonim "ZAPLOT"
Brak okładki
Polowy zautomatyzowany system dowodzenia wojskami związku taktycznego : urządzenia wprowadzania i wyprowadzania danych : podręcznik
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store