• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rok 1920 na Górnym Śląsku : alianci - kampania plebiscytowa - powstanie
Wojna i pokój
Miasta województwa podlaskiego
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Public relations a demokracja
Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Język nowych mediów
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Studia Podyplomowe Wojskowej Służby Zagranicznej : kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Dyplomacja współczesna, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
System przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce wobec istniejących zagrożeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zasady sztuki wojennej : opracowanie studyjne
Zeszyty Naukowe AON. Rocznik 2015. Nr 4(101)/2015
Brak okładki
Brak okładki
Strategia bezpieczeństwa RP a zagrożenia cywilizacyjne i militarne współczesnego świata : skrypt wykładu
Brak okładki
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Introduction to cybercrime : computer crimes, laws, and policing in the 21st century
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms
Cybersecurity law
Brak okładki
Information technology & the law
Malicious bots : an inside look into the cyber-criminal underground of the internet
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ogólne zasady planowania, organizacji i prowadzenia przeciwdziałania radiowego na szczeblu armii" : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 2 /21a/ : obrona batalionu piechoty : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Analiza taktyczno-techniczna zabezpieczenia stacji radiolokacyjnych NUR-12 przed rażącym działaniem BMR : praca studyjna
Brak okładki
Siły i środki walki radioelektronicznej państw NATO : zasady i sposoby wykorzystania ich w działaniach bojowych i operacyjnych : (studium taktyczno-operacyjne)
Brak okładki
Kierowanie ogniem pułku artylerii przeciwlotniczej : (skrypt)