• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Sicherheitspolitische Kommunikation
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
Zasady kultu wyobraźni : dyskurs, narracja, kontekst
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
 
Akademia Sztuki Wojennej
Logistics : selected issues theory
Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : [rozprawa doktorska]
Program nauczania kursu doskonalącego : warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami : (kod 8101024) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Organizacja łączności i dowodzenia oraz planowanie OPBMR związków taktycznych i oddziałów w narodowych i sojuszniczych działaniach połączonych : koncepcja obrony przed bronią masowego rażenia związków taktycznych i oddziałów w działaniach połączonych : nr tematu badawczego Nr III.22.2.0
Brak okładki
Stosunki wojskowe polsko-sowieckie w latach 1939-1945
Brak okładki
Dowodzenie brygadą podczas przemieszczania i rozmieszczania
Brak okładki
Wspomaganie komputerowe : zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych lotnictwa myśliwskiego : WSP -KOM-L2
Brak okładki
Podstawy analizy i inżynierii systemów. T. 2,
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Wireless - powered backscatter communications for internet of things
Brak okładki
Cybercrime : criminal threats from cyberspace
Brak okładki
EU Internet law
Brak okładki
Podręcznik pentestera : bezpieczeństwo systemów informatycznych
Cybersecurity Law, Standards and Regulations
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 305/III kurs ogólnowojskowy i III kurs OPL : "organizacja zaczepna armii po przegrupowaniu na dużą odległość" : zajęcie nr 19 z rozpoznania powietrznego : "omówienie planu rozpoznania powietrznego SWL w operacji zaczepnej" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Organizacja zabezpieczenia materiałowego i medycznego związków taktycznych i tyłowych w czasie przegrupowania przez obszar kraju : skrypt
Brak okładki
Metodyka oceny ŚNP nieprzyjaciela na szczeblu korpusu OPK : skrypt
Brak okładki
Wzory dokumentów dowodzenia tyłami frontu. Zeszyt nr 5,
Brak okładki
Wpływ zautomatyzowanych systemów dowodzenia i łączności na efektywność dowodzenia dywizją (DZ, DPANC) : rozprawa doktorska